Define data dictionary and common digital language
Home » Datamaler

Datamalene sikrer enhetlig, transparent dataflyt

Et felles digitalt språk er den viktigste forutsetningen for det digitale skiftet i bygge- og anleggsnæringen. Rent praktisk kan dette oppnås ved å implementere felles datamodeller (datamaler) for å fange opp og dele informasjon om byggematerialer, produkter, systemer og rom. På denne måten kan data flyte fritt mellom aktører, organisasjoner og programvareplattformer.

Felles datamodeller basert på standarder

For å imøtekomme dette behovet, har de internasjonale standardiseringsorganene CEN og ISO utviklet et sett med standarder som beskriver hvordan digital informasjon skal opprettes, styres og deles på en måte som muliggjør maskinlesbarhet, kvalitet og interoperabilitet. Dette rammeverket er implementert i dataordboken Define for å hjelpe organisasjoner med å utvikle pålitelige datamodeller av høy kvalitet. Disse datamodellene kalles datamaler. De danner grunnlaget som organisasjoner kan bygge sine digitale strategier på.

Finn ut mer om de internasjonale standardene for opprettelse og styring av data i byggenæringen

Hva er datamaler?

For brukeren er en datamal (DT) en felles datastruktur som beskriver egenskapene, de fysiske kvalitetene og ytelsen til et bygningsobjekt på en måte som kan spores til en troverdig informasjonskilde – enten det er en standard eller en forordning. For en programvare er datamalen et sett med konsepter som er koblet til hverandre gjennom forskjellige relasjoner. Det å etablere slike koblinger mellom konsepter ved hjelp av unike digitale koder, danner en spesifikk logikk for maskiner. Dette muliggjør et felles teknologisk språk, som hjelper programvarene med å formidle informasjon på en konsekvent måte som er uavhengig av språket som brukes i et bestemt land.

Finn ut mer om datamalene og fordelene av deres bruk i bygge- og anleggsnæringen