Home » Casestudier

Casestudier

Les mer om hvordan andre organisasjoner implementerer Define

Hansueli Schmid
Prosjektleder i Lignum

En felles digital strategi for den europeiske treindustrien

Harald Hesselroth
Administrerende direktør
i Standard Online

Standard Online legger til rette for digitalisering av standarder for bygge- og anleggsnæringen

Christian Tock
Visedirektør ved
Økonomidepartementet

Økonomidepartementet i Luxembourg og +ImpaKT tilgjengeliggjør sirkulære produktdata for bygge- og anleggsnæringen

Christina Hvid
Administrerende direktør
Molio

Implementerer et felles digitalt språk i den danske bygge- og anleggsnæring

Knut Jøssang
Manager Digital Built Environment at Pipelife Norway

Pipelife Norge implementerer datamaler for å digitalisere produktdata