Home » Immaterielle rettigheter

Immaterielle rettigheter

Data som er lagt til Define av en bruker, og/eller opprettet av en bruker i egen kontekst, vil utelukkende eies av brukeren.

Cobuilder har rett til å gjøre utviklingsarbeid på selve Define-verktøyet, men har ingen eierskap til innholdet.

Brukerne har ikke lov til å bruke kode fra Define i sitt eget kommersielle tilbud til markedet, inkludert andre programvareløsninger, uten avtale med Cobuilder.

Bransjeaktører og Cobuilder tilbyr konsulenttjenester knyttet til bruk av Define-verktøyet med sikte på å øke bransjekunnskapen, hjelpe aktører komme i gang og fremme bruken og bransjefordelene ved et felles språk, dataordbok og datamaler.