Home » Arbeidsgrupper

Arbeidsgrupper

Deltakere i arbeidsgruppene er bransjeaktører som deler en tro på et felles digitalt språk og ønsker å bidra til den digitale omstillingen i bygge- og anleggsnæringen gjennom implementering av standardbaserte datamaler og felles kontekster.

Arbeidsgruppene vil diskutere og bli enige om potensielle forbedringer og spesifikke bruksområder for Define-verktøyet. I tillegg vil de støtte nye brukere ved å dele kunnskap for å hjelpe dem med å komme i gang med Define og utviklingen av det felles globale språket.

Som deltaker i arbeidsgruppene kan du være sikker på at dine innspill vil bli vurdert og reflektert i utviklingen av Define til beste for hele byggenæringen. Alle brukere av Define har mulighet til å delta i en eller flere arbeidsgrupper.

Europeisk dataordbok

  • Treprodukter – Arbeidsgruppen styres av CEI-Bois, den europeiske organisasjonen for sagbruk og treindustri, og består av representanter fra ulike nasjonale organisasjoner av treprodusenter over hele Europa.
  • Betong – Arbeidsgruppen inkluderer medlemmer av den franske betongindustriforeningen CERIB samt norske, svenske og franske betongprodusenter.

Treprodukter

Betong