Home » Arbeidsgrupper

Arbeidsgrupper

Deltakere i arbeidsgruppene er bransjeaktører som deler en tro på et felles digitalt språk og ønsker å bidra til den digitale omstillingen i bygge- og anleggsnæringen gjennom implementering av standardbaserte datamaler og felles kontekster.

Arbeidsgruppene vil diskutere og bli enige om potensielle forbedringer og spesifikke bruksområder for Define-verktøyet. I tillegg vil de støtte nye brukere ved å dele kunnskap for å hjelpe dem med å komme i gang med Define og utviklingen av det felles globale språket.

Som deltaker i arbeidsgruppene kan du være sikker på at dine innspill vil bli vurdert og reflektert i utviklingen av Define til beste for hele byggenæringen. Alle brukere av Define har mulighet til å delta i en eller flere arbeidsgrupper.

Europeisk dataordbok

  • Treprodukter – Arbeidsgruppen styres av CEI-Bois, den europeiske organisasjonen for sagbruk og treindustri, og består av representanter fra ulike nasjonale organisasjoner av treprodusenter over hele Europa.
  • Betong – Arbeidsgruppen inkluderer medlemmer av den franske betongindustriforeningen CERIB samt norske, svenske og franske betongprodusenter.

Treprodukter

Betong

Svensk dataordbok

  • Betong – Arbeidsgruppen inkluderer representanter fra store svenske betongprodusenter samt den svenske betongbransjeforeningen Svensk Betong.
  • Vinduer og dører – Arbeidsgruppen består av medlemmer fra TMF, den svenske bransjeforeningen for tre- og møbelbedrifter, samt representanter fra store svenske dør- og vindusprodusenter.

Betong

Viduer og dører

Britisk dataordbok

Arbeidsgruppen inkluderer store aktører fra hele verdikjeden samt representanter fra BSI (det britiske standardiseringsorganet) og den britiske organisasjonen for sertifisering av byggevarer BBA.

Byggenæring

Fransk dataordbok

  • Betong – Arbeidsgruppen består av medlemmer av den franske betongbransjeforeningen CERIB.

Portugisisk dataordbok

Arbeidsgruppen består av medlemmer av det portugisiske initiativet GrowingCircle. Organisasjonens mål er å sette opp en digital produktkatalog og fremme digitalisering blant portugisiske bransjeaktører.

Dansk dataordbok

Den danske dataordboken utvikles og administreres av det danske kunnskapssenteret Molio. De har organisert arbeidet i ulike arbeidsgrupper som består av aktører fra ulike ledd i den danske byggenæringens verdikjede. Molio har allerede utviklet mye innhold som tar sikte på å adressere spesifikke bruksområder, som drift og vedlikehold, identifisering og klassifisering av bygningsobjekter, informasjonsutveksling i prosjekteringsfasen etc.

Molio