Home » NGO-er og myndigheter

Bransjeorganisasjoner og myndigheter

Her er noen av hovedfordelene som bransjeorganisasjoner og myndigheter kan oppnå ved å implementere en standardbasert dataordbok som Define:

  • Utvikle nasjonale og bransjekontekster – et felles digitalt språk, som er avgjørende for vellykket implementering av digitale strategier og kan deles med medlemmer og brukere i hele bransjen.
  • Gi retningslinjer til medlemmer, bransjer, brukere om hvordan data skal struktureres, fanges og utveksles
  • Implementere et strengt format for informasjonsleveranser for å forbedre/automatisere behandling av juridiske dokumenter eller sertifisering
  • Implementere miljøstrategier og forbedre beslutningsprosesser ved å tilgjengeliggjøre nøyaktige, pålitelige data

Casestudier

Les mer om hvordan andre organisasjoner implementerer Define:

Christina Hvid,
Administrerende direktør Molio

Implementerer et felles digitalt språk i den danske bygge- og anleggsnæring

Hansueli Schmid,
Prosjektleder i Lignum

En felles digital strategi for den europeiske treindustrien

Christian Tock,
Visedirektør ved
Økonomidepartementet

Økonomidepartementet i Luxembourg og +ImpaKT tilgjengeliggjør sirkulære produktdata for bygge- og anleggsnæringen

Kom i gang

Se opptak av webinar

Bestill startpakke

Ta kontakt med oss

Se vår brukerveiledning for hvordan du kan
organisere ditt datastandardiseringsprosjekt