Nyhetsblogg2023-01-13T10:05:28+02:00
Home » Nyhetsblogg

Nyheter

Norsk bidrag til digitaliseringen av den portugisiske byggenæringen

The Portuguese construction industry has made a big step towards its digital transformation. The GrowingCircle project – an international initiative between Portugal and Norway to set up a digital product catalogue in Portuguese and promote digitalisation – has now evolved into producing a Portuguese national data dictionary.

Cobuilder hjelper Storbritannia med den grønne omstillingen i byggebransjen

Det britiske standardiseringsorganet BSI og Cobuilder har signert en avtale om å tilgjengeliggjøre standarder for den britiske og internasjonale byggenæringen i et strukturert, maskinlesbart format. Formålet med prosjektet er å styrke samarbeidet mellom aktørene i byggenæringen og komme nærmere målet om karbonnøytralitet.

januar 13, 2023|
Go to Top