Home » Forvaltning og administrasjon

Forvaltning og administrasjon

Cobuilder er programvareleverandøren som er ansvarlig for forvaltning og administrering av Define.

Selskapets rolle er å dele kompetanse, utvikle innhold og administrere den daglige støtten til bransjefelleskapet. Cobuilder fungerer som sekretær og administrativ støtte for styringsgruppen og arbeidsgruppene, samt som leverandør av generell støtte til brukerne av Define.

Cobuilder sørger for at innholdet i Define er nøyaktig og har som oppgave å korrigere mulige inkonsistenser, slik at alle interessenter kan bruke innholdet.

Forvaltningsarbeidet sikrer at det felles språket er pålitelig og av høy kvalitet, samt at Define-verktøyet er i samsvar med EN ISO 23386, EN ISO 23387 og EN ISO 12006-3 (IFD), i tillegg til andre relevante standarder.