Home » Om Define community

Om Define community

Define er mer enn en programvareløsning og dataordbok. Det er også et bransjefellesskap bestående av brukere og andre bransjeaktører som har en felles forståelse og motivasjon for å bruke standardbaserte datamaler, som sammen jobber for å implementere et maskinlesbart digitalt språk for den globale bygge- og anleggsnæringen.

Med et felles digitalt språk basert på internasjonale standarder, vil man kunne lukke gapet mellom design, produksjon og konstruksjon, på tvers av næringens verdikjede. Et slikt språk er dessuten en viktig forutsetning for industrialiseringen av byggenæringen og for å ta i bruk moderne digital teknologi, som maskinlæring og kunstig intelligens.

I det store bildet vil fordelene med et felles språk gjøre det mulig for bransjeaktører å jobbe mer effektivt med komplekse miljøkrav, redusere avfall og bli mer sirkulære.

Vi har sterk tro på at gjennom felles innsats vil bygge- og anleggsnæringen være i stand til å få ut det fulle potensialet i høykvalitetsdata.

Vil du være med i bransjefellesskapet?