Home » Regler for konkurrerende virksomheter i Define arbeidsgrupper

Regler for konkurrerende virksomheter i Define arbeidsgrupper

De nasjonale (og bransjerelaterte) arbeidsgruppene i Define er forpliktet til å følge lokal konkurranselovgivning.

Mange av selskapene som bruker Define er konkurrenter i markedet. Konkurransen skjer både horisontalt og vertikalt. For alt arbeid som gjøres i de organiserte arbeidsgruppene i Define må gjeldende konkurranselover tas i betraktning.

En handling som kan fremstå som uskyldig i seg selv, kan av konkurranserettslige myndigheter ses som en del av et aktivitetsmønster, som til sammen utgjør brudd på konkurransereglene. Derfor må alle deltakere alltid huske på at formålet med arbeidsgruppene i Define er å forbedre muligheten for alle interessenter i bygg- og anleggsnæringen til å konkurrere mer effektivt, med sikte på å kunne å tilby merverdi til forbrukeren eller sluttbrukeren.

Siden deltagelse i arbeidsgruppene i Define ofte involverer konkurrenter som samarbeider, er det svært viktig å sikre at konkurranselovgivningen følges.

Dette betyr at:

  • Deltakelse må være frivillig
  • En bedrift skal ikke straffes for ikke å delta
  • Det må ikke være noen diskusjoner om priser, rabatter eller andre forhold som påvirker prisene
  • Diskusjoner rundt markedsandeler, salgsvolum, kostnader og andre forretningshemmeligheter skal ikke forekomme. Slike diskusjoner kan heller ikke finne sted før eller etter arbeidsgruppemøter
  • En virksomhet kan ikke gi opplysninger om virksomheten har til hensikt å gi tilbud i en kommende anskaffelse.
  • En virksomhet kan heller ikke gi opplysninger om hvilke prisnivåer som vil bli gitt i et kommende anbud eller opplysninger som kan påvirke slike prisnivåer.

Dersom en deltaker mener at arbeidsgruppen er i ferd med å begynne å diskutere et uakseptabelt tema, må diskusjonen utsettes inntil en advokat med konkurranserettslig kompetanse kan gi en mening om hvorvidt temaet er forenlig med konkurransereglene.

Møter skal avholdes i henhold til en på forhånd fastsatt saksliste, og dokumenteres i protokoll som utarbeides umiddelbart etter møtet.

Tester eller datainnsamling skal være styrt av avtaler som er utarbeidet i samråd med advokat med konkurranserettslig kompetanse.

Anbefalingene gitt av en arbeidsgruppe innen Define er kun anbefalinger. Hver enkelt bedrift står fritt til å ta uavhengige og konkurransedyktige beslutninger.