Home » Hovedfunksjoner

Hovedfunksjoner

Finn ut mer om hovedfunksjonene for styring av data i Define

Opprette og administrere verifisert innhold

Det første trinnet mot høykvalitetsdata er å lage innhold i dataordboken Define som gir deg mulighet til å beskrive ulike bygningsobjekter og deres egenskaper. Dataene kan brukes til å lage datamaler som kan deles på tvers av organisasjoner, avdelinger og arbeidsprosesser i et menneske- og maskinlesbart format. Datamalene sikrer interoperabilitet og forhindrer feil når ulike aktører jobber sammen i et prosjekt. Ved å utvikle datamaler kan du definere informasjonen som trengs under prosjektering, innkjøp, for å beregne miljøpåvirkning, eller til drift og vedlikehold.

Administrere myndigheter og domener

Prosessen for styring av dataene utføres av eksperter (kalt «myndigheter» i Define). De er ansvarlige for ett eller flere «domener».

Domener er ekspertiseområder (oppvarming, ventilasjon, mekanisk, elektrisk, rør, drift og vedlikehold, miljø, etc.) som anvendes for å definere hvilken myndighet som har relevant kunnskap til å opprette eller godkjenne innhold i Define.

Ved å angi «domene» og «myndighet» i Define kan du etablere et team som har ekspertise på ett eller flere domener og gi dem rettigheter til å opprette og vurdere konsepter i Define, KUN på deres ekspertområder. Define gir også mulighet til å utføre en datarevisjonsprosess som sikrer kvalitet på dataene gjennom dobbel verifisering.

Delе og brukе datamaler

En annen viktig funksjon i dataordboken Define er utviklingen av datamaler som inneholder informasjon om spesifikke bygningsobjekter. For eksempel vil en tredør ha ulike egenskaper enn en metalldør.

Datamalene gjør det mulig for brukere å sammenligne, validere eller dele pålitelig informasjon i et format som gir interoperabilitet og brukervennlighet på alle nivåer. Dette kan gjøres via Define Public View eller gjennom integrasjoner med ekstern IT-infrastruktur ved hjelp av API-tjeneste.

Define Public view

Public View-løsningen gir tilgang til en organisasjons innhold i Define, uten at man trenger å opprette egen brukerprofil. Dette er en måte for organisasjoner/brukere av Define å dele innholdet sitt (datamaler og elementer) med omverdenen. Innholdet gjøres tilgjengelig på en egen nettside, og publikum kan enkelt finne informasjonen de trenger og eksportere datamalene i et Excel-format. Det er også mulig å benytte egen grafiske profil og logo på den publiserte nettsiden.

Define API-tjeneste

En annen måte å dele og bruke datamalene på er gjennom Define API-tjenesten hvor data kan flyte sømløst gjennom forskjellige programvare, eksternt og internt, uten at noe går tapt.

API-tjenesten i Define er beregnet på aktører som etterspør data og ønsker å integrere datamaler i sin eksisterende IT-infrastruktur. Gjennom slik integrasjon kan brukere motta automatiske oppdateringer, varsler når datamaler endres, benytte ulike kriterier for filtrering, raske forespørsler m.m.