Home » Hva er Define

Hva er Define

Verktøyet for opprettelse, styring og deling av datamaler  innenfor en felles ramme for dataordbøker

For å bryte ut av analoge prosesser og dårlig praksis for informasjonsstyring, er det behov for et felles digitalt språk basert på standarder. Aktører i bygge- og anleggsnæringen trenger støtte for å standardisere sine prosesser for datastyring. De har også et behov for å definere hva slags data de deler for å møte det økende behovet i verdikjeden for data av høy kvalitet. Økt bevissthet og gjennomføring av en mer helhetlig datastyring i ulike typer organisasjoner (entreprenører, myndigheter, produsenter etc.), vil kunne gi store fordeler både blant interne og eksterne interessenter.

Define er en dataordbok som gjør det mulig for brukere å opprette, administrere og dele datamaler

Dataordboken Define er et verktøy for bygge- og anleggsnæringen som administreres av bransjen selv. En styringsgruppe bestående av ulike bransjeaktører har ansvaret for alle beslutninger som gjelder utviklingen av løsningen. Cobuilder er leverandøren som integrerer de tekniske kravene og de internasjonale standardene knyttet til styring av dataene.

Ved hjelp av en dataordbok kan næringen skape og implementere et felles digitalt språk, slik at alle bransjeaktører kan beskrive bygningsobjekter på samme måte. I Define kan ulike organisasjoner jobbe med å beskrive produkter, systemer, materialer og byggverk. Siden beskrivelsene tar utgangspunkt i det felles standardbaserte digitale språket, er det også maskintolkbart. Det gir interoperabilitet mellom ulike systemer og løsninger.

Standardiserte data er selve nøkkelen for å muliggjøre deling av pålitelig informasjon av høy kvalitet, forbedre samarbeid, prosjektledelse og kunderelasjoner.

En datamal en felles datastruktur som beskriver egenskapene, de fysiske kvalitetene og ytelsen til et bygningsobjekt på en måte som kan spores til en troverdig informasjonskilde. Datamalene brukes til å kommunisere kvalitetsinformasjon om bygningselementer, materialer, produkter og systemer på tvers av hele verdikjeden i et digitalt format.

Datamalen er et sett med byggesteiner som er koblet til hverandre gjennom forskjellige relasjoner. Ved å koble de ulike byggesteinene i en datamalstruktur, setter vi en spesifikk logikk som gjør at informasjonen kan oppfattes korrekt av ulike programvarer og system.