Home » Define API

Define API

Sikre datakvalitet og interoperabilitet
med Define API

Tjenesten Define API gjør det mulig for aktører i byggenæringen og programvareleverandører å integrere strukturerte standardiserte data i ulike systemer og digitale løsninger.

Define API gir et felles maskin- og menneskelesbart digitalt språk som er utviklet for å sikre fri informasjonsflyt mellom forskjellige typer programvare i byggenæringen, enten det er biblioteker med 3D-objekter, PIM- og CDE-løsninger, eller BIM-verktøy.

Med Define API vil du være i stand til å tilby kundene dine muligheter for datamodellering, reduserte informasjonssiloer og forbedret interoperabilitet.

Hva kan du løse med Define API?

Integrer

standardiserte data i en eksisterende IT-infrastruktur for å automatisere arbeidsflyt og sikre god informasjonsdeling

Levere

programvare som er spesielt tilpasset for å møte informasjonsbehov i byggenæringen gjennom implementering av et felles digitalt språk

Forbedre

nytten av programvaren din ved å tilby datamaler og egenskaper som er klare til bruk og utviklet i tråd med relevante standarder.

Implementer et felles digitalt språk ved hjelp av en dataordbok

Ved hjelp av Define API kan du integrere dataordbøker med innhold som er klart til bruk, og benytte dette som en del av dine egne programvareløsninger. Slik kan du gjøre kundene dine i stand til å fange opp og dele interoperable høykvalitetsdata om bygningsobjekter. Dra full nytte av datamalene som er utviklet for å tilfredsstille informasjonsbehov i ulike markeder eller tilpass dem til dine spesifikke behov i Define Authoring.

 • Ta i bruk datamaler og egenskaper som er klarе til bruk og utviklet i tråd med relevante standarder og beste praksis i byggenæringen
 • Integrer ulike programvare for å bryte ned siloer og sikre smidig informasjonsdeling basert på et felles digitalt språk

Trenger du mer informasjon om hvordan du kan implementere et felles digitalt språk ved hjelp av Define API?

Bruksområder

Berik BIM-modeller med miljødata for livsløpsanalyser eller Life Cycle Assessment (LCA) på engelsk

Case 1: IFC (Industry Foundation Classes) BIM-modell

Dataordboken, som er tilgjengelig via API-et, leverer kartlegging mellom datamaler/egenskaper og IFC-enheter/egenskaper. På denne måten, ved hjelp av API-et, kan brukere av en IFC-kompatibel programvare:

 • Velge IFC-enheter i BIM-modellen der det er behov for egenskaper til livsløpsanalyse (LCA)
 • Hente datamalene som tilsvarer de valgte IFC-enhetene via API-et
 • Hente egenskapene som tilhører de valgte datamalene via API-et
 • Hente all informasjon om de valgte egenskapene via API-et
 • Hente egenskapene i datamalene som er kartlagt mot IFC-egenskaper
 • Legge ved en lenke til egenskapsdefinisjonene i IFC-modellen eller berike IFC-egenskapene med definisjoner når de er kartlagt i dataordboken.

Case 2: Revit BIM-modell

Dataordboken, som er tilgjengelig via API-et, leverer kartlegging mellom datamaler og Revit-objekter. Bruk av API-et fra Revit gjør det mulig å:

 • Velge Revit-objekter i BIM-modellen der det er behov for egenskaper til livsløpsanalyse (LCA)
 • Hente datamalene som tilsvarer de valgte Revit-objektene via API-et
 • Hente egenskapene som tilhører de valgte datamalene via API-et
 • Hente all informasjon om de valgte egenskapene via API-et
 • Legge nye parametere til Revit-objekter.

Opprett informasjonskrav for spesifikke formål og prosjektfaser (milepæler) basert på datamaler som er utviklet i nasjonale dataordbøker.

Ved å få tilgang til innholdet i de nasjonale dataordbøkene via Define API, vil brukere kunne:

 • Hente alle formål og milepæler som brukes i den nasjonale dataordboken
 • Hente datamaler som er relevante for milepælene jeg trenger i prosjektet mitt
 • Hente datamaler som er relevante for formålene jeg trenger i prosjektet mitt
 • Hente egenskaper basert på relevante milepæl og/eller formål for hver valgt datamal.

Byggherrer har behov for klassifiserte objekter som skal leveres til prosjektet.

Dataordboken som er tilgjengelig via API-et, leverer kartlegging mellom datamaler og relevante klassifikasjonssystemer. Dette gjør det mulig å:

 • Få den oppgitte klassifiseringskoden for hvert objekt som er tilgjengelig i modellen
 • Hente datamalen som er kartlagt mot den relevante klassifikasjonskoden fra modellen
 • Sjekke at API-et har returnert datamaler som tilsvarer det valgte objektet for den oppgitte klassifiseringskoden

Digitaliser produktene dine ved å integrere Define API med PIM-systemet ditt (Product Information Management).

 • Hente alle datamaler fra den nasjonale dataordboken
 • Finne relevant datamal for produktet ditt
 • Hente egenskapene og deres attributter for den valgte datamalen. Føre inn verdier for hver egenskap i PIM-systemet

Ta kontakt med oss dersom du har en utfordring du ønsker hjelp med

Casestudier

Michael Sebbelin Porskær
Head of Business Development i NTI

NTI implementerer standardisert datastyring som en del av deres digitale løsninger

Define API for IT-folk

Teknisk dokumentasjon

Prøv den i Postman

Last ned åpen API .json fil her https://developer.cobuilder.com/open-api

For å få tilgang, kontakt vår supportavdeling: