Home » Sertifiseringsorganer

Sertifiseringsorganer

Ved å implementere en standardbasert dataordbok kan sertifiseringsorganer:

  • Implementere dataordbok og datamaler som en del av deres aktiviteter for å forbedre/automatisere sertifiseringsprosesser
  • Sørge for at testmetoder er i samsvar med relevante standarder
  • Implementere et felles språk som gjør det mulig for databaser, systemer og mennesker å «forstå» det tekniske språket som er hentet fra standarder
  • Støtte den digitale omstillingen i bygge- og anleggsnæringen ved å etterspørre informasjon i et strukturert, standardisert, maskinlesbart format

Kom i gang

Se opptak av webinar

Bestill startpakke

Ta kontakt med oss