Home » Standardiseringsorganer

Standardiseringsorganer

Bygge- og anleggsnæringen er bygget på et rammeverk av standarder som brukes globalt, regionalt og nasjonalt. Ved å ta i bruk dataordboken Define, som er utviklet i tråd med alle relevante standarder for datastyring publisert av CEN og ISO, vil organisasjonen din kunne:

 • Digitalisere innholdet i standarder knyttet til ytelsen til byggverk, produkter og systemer
 • Sikre bredere distribusjon av standarder i et digitalt format
 • Forbedre kunnskapen og bruken av standarder på tvers av bygge- og anleggsnæringen
Det siste året har den europeiske organisasjonen for sagbruk og treindustri CEI-Bois utviklet en felles dataordbok og felles datamaler for å hjelpe produsenter med å digitalisere produktdataene sine og gjøre dem tilgjengelige i et maskinlesbart og standardisert format.

CEI-Bois har vært involvert i CENs arbeid med utvikling av standarder for treindustrien, og har basert sin digitaliseringsinnsats på produkt- og teststandardene laget av følgende tekniske komiteer ved CEN:

 • Teknisk komité 112:
  • EN 13986 – Trebaserte plater til bruk i bygg og anlegg – Egenskaper, evaluering av samsvar og merking
 • Teknisk komité 175:
  • EN 14915 – Panelbord og kledningsbord av heltre — Egenskaper, evaluering av samsvar og merking
  • EN 14342 – Tregulv – Egenskaper, evaluering av samsvar, og merking
 • Teknisk komité 124:
  • EN 14080 – Trekonstruksjoner – Limtre og limt laminert heltre – Krav
  • EN 14374 – Trekonstruksjoner – Konstruktivt LVL-virke – Krav
  • EN 14081-1 – Trekonstruksjoner – Styrkesortert konstruksjonstrevirke med rektangulært tverrsnitt – Del 1: Generelle krav
  • EN 15497 – Fingerskjøtt konstruksjonsvirke – Ytelseskrav og laveste produksjonskrav

Takket være digitaliseringsarbeidet til CEI-Bois er disse standardene nå tilgjengelige for alle europeiske bransjeaktører i et digitalt format, som datamaler, som kan lastes ned fra en egen side på CEI-Bois nettsider.

Finn ut mer om digitaliseringsarbeidet til CEI-Bois

Casestudier

Finn ut hvordan andre organisasjoner implementerer Define:

Harald Hesselroth,
Administrerende direktør
i Standard Online

Standard Online legger til rette for digitalisering av standarder for bygge- og anleggsnæringen

Kom i gang

Se opptak av webinar

Bestill startpakke

Ta kontakt med oss