Home » Styringsgruppen

Styringsgruppen

Styringsgruppen for bransjefellesskapet består av aktører som jobber for å etablere et felles digitalt språk og som ønsker å bidra til den digitale omstillingen i bygge- og anleggsnæringen gjennom implementering av standardbaserte datamaler og delte kontekster.

Styringsgruppens hovedansvar er å lede utviklingen av Define-verktøyet til beste for hele bygge- og anleggsnæringen. Styringsgruppen har inntil åtte medlemmer i tillegg til to representanter fra Cobuilder som fungerer som administrativ støtte.

Styringsgruppen er for tiden under etablering og ytterligere informasjon om nye medlemmer vil bli publisert på denne siden.

Hansueli Schmid
Hansueli SchmidProject manager at Lignum, representing CEI-Bois
Rémi Lannoy
Rémi LannoyHead Digital Construction & BIM Department, CERIB
Bjarke Fjeldsted
Bjarke FjeldstedChief Product Officer (CPO), Molio

Mandat

Rollen til styringsgruppen er å sikre at Define utvikles og vedlikeholdes i tråd med den globale byggenæringens interesser og i samsvar med alle relevante internasjonale og europeiske standarder for styring av data i næringen.

Ansvaret til styringsgruppen inkluderer, men er ikke begrenset til:

  • Vedtak og forslag til administrering og videreutvikling av Define
  • Vedtak om rutiner og avtaler knyttet til kvaliteten på innholdet i Define-dataordboken

Styringsgruppen vil møtes 2-4 ganger i året for å behandle temaer som kommer fra medlemmene i bransjefellesskapet. I tillegg vil styringsgruppen holde dialog med brukerne for å samle inn innspill og bistå med kunnskap om hvordan Define kan anvendes.

Styringsgruppen vil stå for dialog med Cobuilder, som har ansvaret for vedlikehold av Define og fremtidige utviklingen av verktøyet.