common language
Home » Felles språk

Bygge- og anleggsnæringen trenger et felles digitalt språk

Bygge- og anleggsnæringen er en av de minst digitaliserte bransjene i verden. Selv om det er gjort store fremskritt de siste 5-10 årene, fortsetter verdikjeden i bransjen å arbeide i «informasjonssiloer». Utvekslingen av informasjon mellom aktørene er fragmentert.

Hver aktør administrerer sin informasjon i et bestemt format, struktur eller system, men dette hindrer den frie flyten av denne informasjonen. For å bryte ut av analoge prosesser og dårlig praksis for informasjonsstyring, trenger byggenæringen et felles digitalt språk som både maskiner og mennesker kan forstå.

Et viktig skritt mot digital omstilling

For å imøtekomme dette behovet har de internasjonale standardiseringsorganene CEN og ISO utviklet et sett med standarder som gjør det mulig å fange opp og utveksle informasjon på en måte som sikrer fri informasjonsflyt, datakvalitet og samhandling.

Robuste datastrategier basert på internasjonale standarder vil gjøre det mulig for byggenæringen å endelig lukke gapet mellom design, produksjon og konstruksjon og dermed øke produktivitetsveksten. Et felles digitalt språk er en viktig forutsetning ikke bare for industrialiseringen av bransjen, men også for å ta i bruk moderne digital teknologi, som maskinlæring, kunstig intelligens m.m.

Whitepaper

How governments and non-government organisations can benefit from a new approach to construction data