Home » Byggherrer og entreprenører

Byggherrer og entreprenører

Dette er noen av hovedfordelene ved å implementere en standardbasert dataordbok, som en del av din eksisterende IT-infrastruktur:

  • Etablerе et felles digitalt språk og automatisere informasjonsflyten i ulike systemer og BIM-verktøy
  • Sparе tid og kostnader ved å forbedre samarbeidet og synergien i forretningsprosesser på tvers av avdelinger og prosjekter
  • Minimere risikoen for feil, kommunikasjonsgap og forvirring
  • Gjenbruke prosjekt- og produktdata på repeterbare prosjekttyper
  • Aktivere fri og automatisert flyt av pålitelige høykvalitetsdata for å støtte bedre beslutningstaking i alle forretningsprosesser, for eksempel kostnadsberegning, innkjøp, LCA-analyser etc.

Casestudier

Les mer om hvordan andre organisasjoner implementerer Define:

Egil Berg,
Lead Technical Specialist in Group VDC i NCC

NCC tar steget mot fulldigitaliserte prosjekter

Kom i gang

Se opptak av webinar

Bestill startpakke

Ta kontakt med oss

Se vår brukerveiledning for hvordan du kan
organisere ditt datastandardiseringsprosjekt