Home » Fordeler med Define

Med Define og datamalene kan du oppnå:

Forbedret informasjonsdeling og samarbeid internt i organisasjonen og med eksterne interessenter

Synergier og automatisering
av prosesser

Strømlinjeformede prosesser i hele organisasjonen

God styring av informasjon og gjenbruk av data og kunnskap

Overholdelse av regulatoriske krav og organisasjonsmål

Tilgjengelighet av dataene gjennom API- og skytjenester

I Define kan du opprette dine egne datamaler. Du kan også benytte relevant informasjon fra 2 500 datamaler og 24 000 egenskaper som allerede finnes i systemet. Ytterligere innhold opprettet i Define (enheter, egenskapsgrupper, bygningsobjekter) kan også gjøres tilgjengelig på kontoen din slik at du slipper å gjøre jobben fra bunnen av og kan spare tid og ressurser.

Vi har allerede opprettet 2 500 datamaler og 24 000 egenskaper i Define.

Datamalen er et sett med konsepter som er koblet til hverandre gjennom forskjellige relasjoner. Det å etablere slike koblinger mellom konsepter ved hjelp av unike digitale koder, danner en spesifikk logikk for maskiner. Dette muliggjør et felles teknologisk språk, som hjelper programvarene med å formidle informasjon på en konsekvent måte som er uavhengig av språket brukt i et bestemt land.