Define data dictionary
Home » Dataordbøker

Dataordbøker i bygge- og anleggsnæringen

Hva er en dataordbok?

Ifølge standarden EN ISO 23386 er en dataordbok et sentralisert lager med informasjon om dataene, deres betydning, forhold til andre data, deres opprinnelse, bruk og format. Denne informasjonen gjør det mulig å beskrive alle bygningsobjekter på en standardisert måte som alle kan forstå.

Ved hjelp av dataordbøker kan forskjellige programvarer fange opp, validere og analysere de samme rådataene om bygningsobjekter. Det å benytte en slik metodikk for å beskrive strukturen til dataene er det første skrittet for å foredle dem og få ut verdien av data.

Det finnes mange ulike dataordbøker i byggenæringen globalt. For å sikre at dataene oppfattes likt av alle aktører og programvaren de bruker, er disse ordbøkene sammenkoblet. En slik kompatibilitet oppnås ved å implementere den internasjonale standarden EN ISO 23386 som gir et rammeverk for hvordan organisasjoner kan opprette biblioteker med bygningsobjekter i sammenkoblede dataordbøker. Dette muliggjør ett felles språk på tvers av byggenæringen over hele verden.

Finn ut mer om dataordbøker i bygge- og anleggsnæringen

Hva brukes dataordbøkene til?

Gjennom standardbaserte dataordbøker, som Define, kan organisasjoner utvikle en felles måte å beskrive produkter, systemer, materialer og byggverk på, noe som sikrer et felles digitalt språk. På denne måten kan aktørene i byggenæringen utveksle data fritt – uten risiko for sløsing, feil eller misforståelser, og «snakke» samme språk i et digitalt miljø. Alt dette er nøkkelen for å oppnå interoperabilitet. Hvis alle kan kommunisere effektivt, kan de samarbeide effektivt.

Fordeler ved å implementere en standardbasert dataordbok