Home » Produsenter

Produsenter

Her er noen av hovedfordelene du som produsent kan få ved å implementere en standardbasert dataordbok som en del av din eksisterende IT-infrastruktur:

  • Utvikle og implementere standardiserte datamaler for å strukturere dataene dine på en måte som sikrer maskinlesbarhet og interoperabilitet
  • Innføre sentralisert datastyring og automatisere tidkrevende oppgaver, som for eksempel datainnføring, konvertering til forskjellige formater, sporing og overføring av data
  • Sikre datakvalitet og samsvar med industristandarder
  • Gjør dataene dine til ditt konkurransefortrinn ved å levere standardiserte høykvalitetsdata som kundene dine kan bruke i et hvilket som helst system eller BIM-verktøy
  • Gjør produktene dine klare for den digitale markedsplassen

Casestudier

Les mer om hvordan andre organisasjoner implementerer Define:

Knut Jøssang,
Manager Digital Built Environment i Pipelife Norway

Pipelife Norge implementerer datamaler for å digitalisere produktdata

Kom i gang

Se opptak av webinar

Bestill startpakke

Ta kontakt med oss

Se vår brukerveiledning for hvordan du kan
organisere ditt datastandardiseringsprosjekt