Home » Få tilgang til dataordbøker

Få tilgang til dataordbøker

Sikre fri flyt av pålitelige høykvalitetsdata på tvers av hele byggenæringen

For å hjelpe aktørene i bygge- og anleggsbransjen med å gjøre maskinlesbare og standardiserte data tilgjengeligе for alle, tilbyr vi muligheten til å publisere dataordbøker med innhold som er klart til bruk.

Dataordbøkene er utviklet enten på nasjonalt nivå for å dekke behovene til et spesifikt marked, eller av bransjeorganisasjoner for å forbedre informasjonsflyten innenfor en spesifikk sektor. Norske bransjeaktører kan få tilgang til en norsk dataordbok hvor man finner informasjon om byggevarer i henhold til nasjonale lovkrav, arbeidsflyt og markedskrav.

Norsk dataordbok

Slik bruker du de publiserte datamalene

Ved å benytte datamalene publisert i dataordboken i sine egne organisasjoner, kan bransjeaktører fra hele verdikjeden standardisere prosesser for datastyring. Dette sikrer interoperabilitet og gjenbruk av dataene. Ved å implementere en standardisert datastruktur kan dataene deles og brukes fritt.

Registrering og priser

Registrer deg som bruker av dataordboken for å få tilgang til en omfattende database med datamaler som er klare til nedlastning gjennom et 12-måneders abonnement.

Fordeler:

  • Standardiserte datamaler for strukturering av informasjon om bygningsobjekter i henhold til nasjonale lovkrav, arbeidsflyt og markedskrav.
  • Ferdigutviklet innhold som kan integreres direkte i dine systemer og arbeidsprosesser
  • Interoperabilitet basert på bruk av samme nasjonale egenskaper eller kartlegging mellom egenskaper
  • Enkel informasjonsdeling med andre bransjeaktører som bidrar til økt effektivitet og reduserte kostnader.

Den årlige prisen på EUR 400 inkluderer oppdateringer av datamalene, tilgang til nytt innhold og gir mulighet til å bidra i arbeidsgrupper og Define bransjefellesskapet.

Define-arbeidsgrupper

Arbeidsgruppene i Define-fellesskapet har blitt opprettet for å jobbe med utvikling av datamaler på nasjonalt nivå eller på organisasjonsnivå. Arbeidsgruppene har som oppgave å sikre oppfyllelse av nasjonale eller organisatoriske behov og forskrifter når de utvikler datamaler. Så langt er det opprettet arbeidsgrupper med bransjeaktører i Norge og Storbritannia for å fortsette arbeidet med dataordbøkene i disse markedene.

 Would you like to join a workgroup?