Loading...

Se hvordan Define kan bidra til en mer digital og bærekraftig bygge- og anleggsnæring

Bli med i bransjefellesskapet

  • Vær med på å drive bygge- og anleggsnæringen mot en mer bærekraftig fremtid
  • Ta ut potensialet som ligger i høykvalitetsdata, i samarbeid med bransjekolleger
  • Gi organisasjonen din et konkurransefortrinn ved å være tidlig ute med implementering

Mange vanskelige begreper?

Vi forstår at digital datastyring kan være en tung materie og vanskelig å forstå i starten. Se ordlisten vår for forklaringer på de grunnleggende begrepene og definisjonene.

Hva er en datamal?

Finn ut mer om datamaler og fordelene de gir byggenæringen

Hva er standarder for datastyring?

Les om de viktigste standardene for datastyring i byggenæringen

Hvorfor trenger vi dataordbøker?

Hvordan løser dataordbøker kommunikasjonsutfordringer i byggenæringen?