Svensk sagbruksindustri velger dataordboken Define for å etablere et felles digitalt språk

Published on januar 13, 2023

Bransjeorganisasjonen Svenskt Trä vil bruke dataordboken Define for å etablere et standardisert digitalt språk for treprodukter. Målet er å oppnå sømløst samarbeid for treindustrien i Sverige, og samtidig bidra til at dette også skjer i byggebransjen som helhet.

Avtalen mellom Cobuilder og Svenskt Trä innebærer at Svenskt Trä bruker dataordboken Define til å utvikle, vedlikeholde og administrere digital informasjon om treprodukter. Interoperabilitet og sømløst samarbeid er noen av de forventede fordelene.

Johan Fröbel
Johan FröbelHead of Technology and Trade at Swedish Wood

– Våre medlemmer har kunder over hele verden. Vi skal være en del av en felles løsning som kan gi både forretnings- og miljøgevinster. Svenskt Trä oppdaterer nå sin produktkatalog, www.traprodukter.se, for å bruke produktdatamaler fra dataordboken. Digitale produktdata som inneholder viktig informasjon som tekniske egenskaper samt klima- og miljøegenskaper, er avgjørende for å møte markedets informasjonsbehov, sier Johan Fröbel, leder for teknologi og handel i Svenskt Trä.

Europeisk initiativ for treprodukter

Define brukes allerede på europeisk nivå av CEI-Bois, den europeiske bransjeforeningen for trebearbeidingsindustrien. De har publisert innhold i dataordboken og utviklet datamaler basert på europeiske standarder for treprodukter. En datamal er en felles datastruktur som beskriver egenskaper, fysiske egenskaper og ytelse til et bygningsobjekt på en måte som kan spores til en troverdig informasjonskilde.

Hensikten med å publisere europeisk innhold i ordboka er at nasjonale produsentforeninger skal kunne bruke disse og publisere nytt innhold som er nødvendig på nasjonalt nivå. Dette sikrer samarbeid på tvers av landegrensene.

– For å sikre samarbeid mellom markeder er det nødvendig å etablere en kobling mellom CEI-Bois og Svenskt Trä. Vi forvalter interessene til den svenske sagbruksindustrien og det er til alles fordel at vi snakker samme digitale språk. Det kan gi store fordeler for effektiviteten i virksomhetene, sier Johan Fröbel i Svenskt Trä.

Det internasjonale bransjeinitiativet Define forvaltes av det norske programvareselskapet Cobuilder. Bransjesatsingen har som mål å samle aktørene i ulike arbeidsgrupper for å løse utfordringer knyttet til digital samhandling. Målet er å skape et felles digitalt språk for å møte europeiske og nasjonale regulatoriske og markedskrav.

Lars Christian Fredenlund
Lars Christian FredenlundCEO, Cobuilder

– Ved å bruke Define kan produsenter gjøre data til et konkurransefortrinn. Ved å levere standardiserte data av høy kvalitet til kundene, kan de bruke dem i ethvert system eller BIM-verktøy. Det kan også bidra til å automatisere tidkrevende oppgaver, som for eksempel dataregistrering, konvertering til ulike formater, sporing og overføring av data, sier administrerende direktør Lars Chr. Fredenlund i Cobuilder.

Standarder må ligge i bunnen

Metodikken som brukes for datamaler og dataordbøker er utviklet i CEN TC 442, som er en teknisk komité som jobber med standardisering av BIM og digitalisering på internasjonalt nivå. Det er selve innholdet i europeiske standarder som må brukes for at maskiner kan begynne å snakke med hverandre, og dette er også grunnlaget for dataordboken Define.