Home » FAQs » Mapování vlastností v datové šabloně

Mapování vlastností v datové šabloně

Neexistuje jediná datová struktura použitelná pro výměnu dat pro všechny potřeby stavebnictví. Některé datové struktury, vytvořené pro specifické účely, se prosadily více než jiné.

Funkce mapování umožňuje uživatelům vyjádřit data podle jiných než slovníkových struktur (IFC, Revit atd.). Vyhledejte vhodnou datovou šablonu pomocí různých možností filtrování.

Ujistěte se, že se zobrazuje poslední schválená verze datové šablony.

POZOR! Mapování nelze vytvářet na starých, pracovních nebo čekajících verzích datových šablon.

  1. Otevřete šablonu dat, přejděte na kartu mapování a klikněte na tlačítko upravit.

Zde se zobrazí seznam všech vlastností v datové šabloně a jejich mapování na klasifikace, pokud jsou již k dispozici.

  1. Vyberte jednu nebo více vlastností, abyste mohli upravit jejich mapování, a klikněte na tlačítko upravit.

Pokud je vybráno více vlastností, zobrazí se pouze společné mapování a změny mapování se použijí na celý výběr.

  1. Vyberte klasifikaci a příslušné kódy klasifikace, které se mohou vztahovat ke vlastnostem.
  1. Zkontrolujte a uložte provedené změny.

POZOR! Mapování nevyvolává novou verzi šablony a lze je provést kdykoli u schválených datových šablon.