Home » FAQs » Vytvoření vlastnosti

Vytvoření vlastnosti

Pokud požadovanou vlastnost nenajdete v seznamu Vlastnosti, můžete si ji vytvořit sami.

Přejděte do nabídky vlevo na Vlastnosti.

Klikněte na možnost Vytvořit vlastnost nebo Vytvořit obecnou vlastnost.

Zde je rozdíl: vlastnost je specifikována pomocí referenčního dokumentu, např. technické normy, zatímco obecná vlastnost je obecná charakteristika, která není spojena s referenčním dokumentem.

Jak přidat obecnou vlastnost.

Po kliknutí na tlačítko Vytvořit obecnou vlastnost se zobrazí panel, do kterého zapíšete její název a definici.

Existuje několik pravidel, která by se měla při psaní technických definic přednostně dodržovat:

– Vyhněte se dvojznačnosti
– Vyhněte se kruhovým definicím, např. betonová zeď – zeď z betonu
– I když neodkazujete na dokument, snažte se převzít definice z norem

PŘÍKLAD: reakce na oheň – odezva zkušebního vzorku při vystavení ohni za stanovených podmínek při zkoušce ohněm (převzato z EN ISO 13943).

Můžete také přidat zkrácený název, uživatelskou definici a příklady, ale není to povinné.

Zkrácený název je obvykle zkratka, která zkracuje úplný název a je v oboru široce používaná a uznávaná.

PŘÍKLAD: potenciál globálního oteplování (GWP)

Uživatelská definice je dodatečná definice, která má zjednodušit technickou definici. Protože technické definice obvykle vycházejí z norem, bývají nakonec příliš obsáhlé, takže v této oblasti je možné použít zjednodušenou definici. Vyplnění všech výše uvedených údajů v angličtině je povinné. Všechny ostatní překlady jsou nepovinné.

Přepněte na další záložku – Atributy.

Přidejte doménu – na základě toho příslušná autorita po odeslání Vaši vlastnost zkontroluje.

Pokračujte kategorií vlastnosti – můžete ji vybrat z rozbalovací nabídky.

Přidejte míru, kterou budete používat pro kvantifikaci vlastnosti. Klikněte na tlačítko Přidat míru.

Vyhledejte příslušnou míru, vyberte ji z výsledků a klikněte na tlačítko Přidat.

POZN. Jakmile je obecná vlastnost schválena experty na doménu, nemůžete její míru změnit.

Dále se zobrazí rozbalovací nabídka s jednotkami, které se vztahují k dané míře. Jednotku můžete navrhnout, ale nezáleží na tom, zda je zde jednotka vybrána, výrobci si budou moci jednotky zvolit sami při vyplňování údajů o výrobku.

Až budete připraveni, klikněte na tlačítko Odeslat ke schválení.

Můžete ji také uložit na později kliknutím na Uložit návrh.

Postup přidání vlastnosti je téměř stejný. Zde jsou rozdíly:

– musíte přidat vztah k existující obecné vlastnosti. Vlastnost pak zdědí míru přidané obecné vlastnosti.

– musíte přidat odkaz na dokument.

Pozn. Jakmile je vlastnost schválena experty na doménu, nebudete moci měnit její přiřazenou obecnou vlastnost ani její jednotku.