Home » FAQs » Vytvoření objektu

Vytvoření objektu

Objekty identifikují předmět zájmu, který dále „popíšete“ připojením k datové šabloně. Zvolte ve stromu vlevo: Základní obsah > Objekty

Klikněte na VYTVOŘIT OBJEKT

Začněte vyplněním názvu a definice objektu.

Existuje několik pravidel, která by se měla při psaní technických definic přednostně dodržovat:

– vyhnout se dvojznačnosti
– vyhnout se kruhovým definicím, např. betonová stěna – stěna z betonu

PŘÍKLAD: betonová stěna – svislý nebo téměř svislý konstrukční prvek, zhotovený z litého nebo prefabrikovaného betonu, který má dělicí funkci a přenáší na svůj základ síly, které na něj působí.

 

Můžete také přidat zkrácený název, uživatelskou definici a příklady, ale není to povinné.

Zkrácený název je obvykle zkratka, která zkracuje úplný název a je v oboru široce používaná a uznávaná.

PŘÍKLAD: expandovaný polystyren (EPS)

Uživatelská definice je doplňková definice, která má zjednodušit technickou definici. Vzhledem k tomu, že technické definice obvykle vycházejí z norem, bývají nakonec příliš obsáhlé, proto je v této oblasti možné použít zjednodušenou definici. Vyplnění všech výše uvedených údajů v angličtině je povinné. Všechny ostatní překlady jsou nepovinné.

 

Přepněte na další záložku – Atributy.

Přidejte Doménu – na základě toho příslušná autorita přezkoumá Váš objekt po jeho předložení.

Na kartě Dokumenty můžete vybrat dokumenty, které jste použili pro definici objektu. Klikněte na tlačítko Přidat dokument.

Vyhledejte příslušný dokument, vyberte jej a klikněte na tlačítko Přidat..

Nyní jste připraveni odeslat svůj nový objekt ke schválení.