Home » FAQs » Vytvoření míry

Vytvoření míry

Doporučujeme Vám, abyste si pro Vaši vlastnost vybrali míru z nabídky od společnosti Cobuilder. Pokud požadovanou míru v seznamu měr nenajdete, můžete nás kontaktovat na adrese support@cobuilder.no, nebo si ji sami vytvořit.

V nabídce vlevo přejděte na položku Míry.

Vyhledejte požadovanou míru ze seznamu a klikněte na tlačítko Enter.

Pokud míru nenajdete, klikněte na Vytvořit míru.

V dalším okně napište jeho název a definici (pro definici stačí napsat N.A., protože v budoucnu bude toto pole ze systému odstraněno).

Můžete také přidat zkrácený název, uživatelskou definici a příklady, ale není to povinné.

Přepněte na další kartu – Atributy.

Přidejte doménu – na základě toho příslušná autorita po odeslání Vaší míry provede její kontrolu.

Pokračujte datovým typem – můžete jej vybrat z rozevírací nabídky.

Přepněte na další kartu – Jednotky.

Klikněte na tlačítko Přidat jednotku.

V dalším podokně vyhledejte jednotku, kterou lze měřit.

Vyberte jednu nebo více jednotek ze seznamu a klikněte na tlačítko Přidat.

Až budete připraveni, klikněte na Odeslat ke schválení.

Můžete si ji také uložit na později kliknutím na Uložit návrh.