Home » FAQs » Vytvoření jednotky

Vytvoření jednotky

Doporučujeme vám vybrat si jednotku pro Vaši vlastnost z nabídky od společnosti Cobuilder. Pokud v seznamu jednotek nenajdete jednotku, o kterou máte zájem, můžete nás kontaktovat na adrese support@cobuilder.no nebo si ji sami vytvořit zadáním údajů pro 7 základních menožství</а> podle mezinárodního systému veličin popsaného v technické normě ISO 80000.

Přejděte na Jednotky z nabídky vlevo.

Vyhledejte požadovanou jednotku a klikněte na tlačítko Enter.

Pokud jednotku nenajdete, klikněte na tlačítko Vytvořit jednotku.

V dalším okně napište jeho název a definici (pro definici stačí napsat N.A., protože v budoucnu bude toto pole ze systému odstraněno).

Můžete také přidat zkrácené názvy, uživatelské definice a příklady, ale není to povinné.

V dalším podokně vyhledejte podobnou jednotku, ze které můžete zkopírovat rozměry.

Vyberte jednotku a klikněte na tlačítko Kopírovat z jednotky.

Až budete připraveni, klikněte na Odeslat ke schválení.

Můžete si ji také uložit na později kliknutím na Uložit návrh.

POZN. Jakmile je jednotka schválena experty na doménu, není možné ji změnit.